Marmara Eğitim Köyü sınırları içerisinde trafik kurallarına ve hız limitinlerine uyulması gerekmektedir. Aksi durumlarda Araç Giriş Etiketi geri alınacaktır.